วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เชื่อมั่นในตัวเอง เลิกเปรียบเทียบตัวเรากับคนรอบข้าง
เพราะทุกคนมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน
และคุณจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นเท่านั้น

1 ความคิดเห็น:

  1. เราต้องอยู่กับตัวเองตลอดทุกเวลา ถ้าเราไม่สร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ไม่ค้นหาสิ่งดี ๆ ในตัวเอง ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไร ดังนั้นจึงควรชื่นชม และให้โอกาสกับตัวเองบ้าง ไม่แน่นะ เราอาจจะมีอะไรดี ๆ อีกเยอะ ที่แม้แต่เราเองยังไม่เคยรู้มาก่อนเลย

    ตอบลบ